Kerkdiensten

We komen iedere zondagmorgen en -avond in onze Westerkerk bijeen. De ochtenddiensten starten normaal om 09.30 uur, en de avonddiensten om 19.00 uur. Daarnaast is het mogelijk om de diensten rechtstreeks mee te kijken via ons YouTube kanaal (beste kwaliteit) of de Kerkomroep.

Iedereen is welkom om deze diensten bij te wonen. Ben je nog nooit in de kerk geweest of gewoon nieuwsgierig? Ben je gericht op zoek naar een gemeente die je aanspreekt of op vakantie in Bunschoten? Wat de reden ook is, je bent altijd welkom!

Tijdens de dienst staat een door de predikant uitgekozen Bijbeltekst centraal. Op basis van deze tekst zal de predikant uitleg geeft over de tekst in de vorm van een verkondiging. Tijdens deze verkondiging wordt niet alleen terug gekeken naar de tijd waarin de Bijbel is geschreven, maar worden ook voorbeelden gegeven over hoe dit van toepassing is in onze tijd. In onze gemeente lezen we voor uit recente Bijbelvertalingen, zoals de NBV21; de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen.

Verder wordt er tijdens de kerkdiensten gebeden en gezongen. Vaak is er een bijdrage voor de jongeren. We zingen uit het Liedboek voor de Kerken, Evangelische liedbundel en Opwekking. Hierbij worden we begeleid door orgel en piano.

Op de diverse momenten van het kerkelijk jaar (Kerst, Goede vrijdag, Pasen, Pinksteren, etc.) organiseren we speciale themadiensten. De aanvangstijden voor deze diensten kunnen afwijken.