Welkom bij de Westerkerk


Binnen onze gemeente wordt actief gewerkt aan de instandhouding en uitbreiding van de levende gemeente van Jezus Christus. Onder de noemer Bouwwerk proberen wij dit principe binnen de gemeente extra kracht bij te zetten. De vorming van kringen (kleine groepen leden die samen actief deelnemen in bijbelstudie), jongerendiensten, vernieuwing in het jeugdwerk en een verbetering van onderlinge communicatie zijn slechts enkele onderdelen van dit werk in uitvoering!

Via onze website hopen wij u meer informatie te verschaffen over onze gemeente. Ook biedt deze website onze leden de laatste informatie aan.

Onze Laatste Eredienst

Tijdens de coronacrisis worden de diensten van onze gemeente via een YouTube livestream uitgezonden. Elke zondagochtend om 09.30 uur rechtstreeks vanuit de Westerkerk. Onderstaande YouTube video is de overdenking van zondag 5 april 2020.


Overzicht van Erediensten