Welkom bij de Westerkerk


Binnen onze gemeente wordt actief gewerkt aan de instandhouding en uitbreiding van de levende gemeente van Jezus Christus. Onder de noemer Bouwwerk proberen wij dit principe binnen de gemeente extra kracht bij te zetten. De vorming van kringen (kleine groepen leden die samen actief deelnemen in bijbelstudie), jongerendiensten, vernieuwing in het jeugdwerk en een verbetering van onderlinge communicatie zijn slechts enkele onderdelen van dit werk in uitvoering!

Via onze website hopen wij u meer informatie te verschaffen over onze gemeente. Ook biedt deze website onze leden de laatste informatie aan.

Kinderdienst Knutselplezier

Tijdens de kinderdienst van 21 februari kwamen een aantal leuke knutsels voorbij. Download de knutselbladen hier!


Overzicht van Erediensten

Vanwege de Coronacrisis is het beperkt mogelijk om erediensten in de Westerkerk bij te wonen. Om die reden worden alle diensten rechtstreeks uitgezonden via de Kerkomroep en ons Youtube Kanaal (NGK Westerkerk). Gebruik de Scipio-app om u hiervoor in te schrijven, of neem contact op het onze koster Jaap Heijnen via 033-2981911.

De volgende diensten staan gepland voor de aankomende periode:

  • Zondag 12 februari | Ds. Martin van der Klis | Enkel Online (09.30 uur)
  • Zondag 19 februari | Ds. Jan Winter | Enkel Online (09.30 uur)
  • Zondag 28 februari | Ds. Ruben Werrie | Enkel Online (09.30 uur)
  • Zondag 7 maart | Doopzondag | Ds. Martin van der Klis