ANBI

De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Bunschoten is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit betekent dat iedereen die een bedrag schenkt aan onze gemeente dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen). Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting.

Elk zelfstandig onderdeel van de kerk, dus ook onze gemeente, dient online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag van de gemeente. Om hier invulling aan te geven publiceert onge gemeente jaarlijks een ANBI verslag. In dit verslag worden deze gegevens en informatie voor opgesomd, dan wel samengevat.

Klik hier voor het meest recente ANBI verslag: ANBI Transparantieverslag 2023.